Tryck på ”play” och ditt liv spelas upp!

I den digitala tidsåldern, hur medvetna är vi – och våra elever – om hur allt det vi gör i våra liv lätt som en plätt kan samlas ihop och spelas upp som en film?

Malte Spitz

Malte Spitz, som är politiker i Tyskland, är mycket medveten om detta. Med hjälp av aggregerad information hämtad från hans mobiltelefonsamtal, internetuppkopplingar, tweets, bloggar o s v, lät han Zeit Online göra en animering av de senaste sex månaderna i sitt liv.

Som en zoombar film kan man spela upp hans förehavanden ner på gatunivå – var han varit, när han var på olika platser, hur han rört sig, telefonsamtal, sms, tid på internet, o s v. Kartläggningen börjar med en tågresa nere vid Erlangen i södra Tyskland och slutar hemma i hans bostad i Berlin. 35 000 gånger hade telefonbolaget (Deutche Telecom) lagrat hans koordinater under perioden.

Vi är nog alla medvetna om att mycket av det vi gör blir digitalt ihågkommit på något sätt, men möjligheterna att sätta ihop informationen och göra det till en film, eller till ”Infografik”, tänker vi kanske inte alltid på. Och, som sagt, hur medvetna är våra elever om dessa integritetsfrågor?

Zeit Online

Elev om Anna Karlsson på Kommunala skolriksdagen

Learnit24 deltog på den välbesökta Kommunla Skolriksdagen och intresset var stort för temat pedagogisk skolutveckling och IKT.

Anna Karlsson

Anna Karlsson höll tal och inspirerade, och en elev från YBC (gymnasieskola i Nacka) skrev ett fint inlägg om hennes tal som hon kallade En glimt av framtidens lärande i dagens skola

Vid Microsofts monter samlades eleverna från YBC och även dagisbarn för att prova Kinect och MS Surface. Två nya tekniker som kan komma att bli av intresse för skola och utbildning.

 

Vinnare i Moskva!

Sent igår kväll i Moskva utnämndes Kara Barker och Roger Lister till Europas mest innovativa lärare inom kategorin ”knowledge-building and critical thinking”.

Roger Lister och Kara Barker

Båda är verksamma på Viktor Rydberg gymnasium i ämnena biologi, kemi och naturkunskap.

Det fanns 85 tävlande lärare på plats och man tävlade i fyra olika kategorier. Den kategori som Kara och Roger vann inom anses vara en av de mest prestigefyllda (och svåraste) med tanke på att kraven är höga vad gäller innehåll och metod.

Karas och Rogers arbetsmetoder har tidigare fått uppmärksamhet, bland annat i Dagens Nyheter, för att de på ett så fint sätt entusiasmerar eleverna i naturveten-skaperna och väver in ett brett register av färdighetsträning och IT i sitt arbetssätt.

Elev arbetar med fantombild

Metoden har bland annat influenser från tv-serien CSI.

Vi hoppas nu att Kara och Roger får möjlighet att sprida sin metod till andra intresserade lärare och skolor.

Mer om framgångarna

Ulf Jämterud – föregångare inom IT och pedagogik – belönas idag av Kungliga Vitterhetsakdemien

Ulf Jämterud som är lärare i religion och historia på Bromma gymnasium belönas för sina fina insatser i ämnet historia, och det banbrytande sätt han använt IT på inom ämnet.

Jämterud har nyligen också kommit ut med en bok Digital kompetens i undervisningen som handlar om undervisningens digitalisering i allmänhet, men som också är en guide till digitala läromedel inom so-ämnena.

Kungliga Vitterhetsakademien skriver i sin motovering: ”Akademins pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet för år 2011 inriktat mot ämnesområdet historia till gymnasielärare Ulf Jämterud, Upplands Väsby, som genom att ställa didaktiska frågor under debatt har förenat kravet på goda ämneskunskaper med möjligheten att utnyttja databaserad undervisning i källkritik. Prissumman är 50 000 kr.”

Bilder från professor Anne Bamfords besök i Simrishamn

Bilder från professor Anne Bamfords första besök på Gärsnässkolan och Borrbyskolan i Simrishamn, som en del i hennes internationella forskningsprojekt.

Professor Anne Bamford på skolbesök i Simrishamn

Temat är ”Människokroppen” i årskurs 5 och 6, och frågan är om 3D kan förstärka elevernas förståelse och kunskaper i anatomi?

Anne Bamford samarbetar i projektet med Simrishamns kommun och Learnit24. Bilder

Radio Kristianstad om besöket

Ystad Allehanda om besöket

Simrishamns kommun om besöket

Datorn i utbildningen om Anne Bamford (äldre artikel)

Verksam på University of the Arts i London

Varför pekplattan inte kan ersätta datorn i skolan idag – och varför det är web 1.0 som står mot web 2.0!

Är iPad och pekplattor ett alternativ till att skaffa datorer för eleverna i skolan idag? Knappast. Men det är onekligen en fråga som ställs på många skolor? Inte minst med tanke på de inköp som nu skall göras inför hösten.

Visst är det så att pekplattor är väldigt användbara och har många fördelar:

  • de är lätta att bära med sig,
  • startar snabbt,
  • och har lång batteritid.

Men, sätter man pedagogiken i centrum så måste svaret ändå bli nej – åtminstone som det ser ut idag. Pekplattor kan inte ersätta datorer om man vill nå djup i pedagogiken.

Som någon sade: ”Det för mycket web 1.0 över pekplattorna”. De är väl lämpade för att konsumera information (film, bilder, ljud, tidningar, läsa e-mail o s v). Men när det kommer till och produktion och skapande, d v s till web 2.0, då är de alltför begränsade.

Här är en som har testat:

David Boda är skribent på tidningen Mobil (en tidskrift som naturligtvis bejakar mobila enheter i alla former).

Galaxy Tab
iPad

Han bestämde sig för att helt lägga bort sin laptop i en vecka och bara arbeta från sin iPad och sin Samsung Galaxy Tab (två av de idag ledande pekplattorna). Han kopplade tangentbord till dem och körde igång sitt provande. Här är några av hans reflektioner:

  • Att redigera bilder med precision är inte speciellt lyckat på så små skärmar.
  • Det saknas möjligheter att ha dem stående på längden i tangentbordsdockan (gäller främst iPad) vilket man ju gärna vill gärna när man skall skriva och redigera.
  • Ord- och bildbehandlingsprogrammen är slöa, man ligger ofta flera steg framför på tangentbordet innan det händer något på skärmen.
  • Filmfiler kan inte dras över till enheten hur som helst med annat än att de formateras om (gäller främst iPad).
  • Att sitta och arbeta med en platta är inte speciellt ergonomiskt riktigt, ”de tvingar till en kroppsställning som påminner om Quasimodos”, som han skriver.
  • Efter tre dagar gav skribenten upp och skrev sista halvan av sin artikel på sin laptop.

(Bodas artikel här: “Kärlek till platta gör ingen laptop”)

Jag har själv använt både iPad och Galaxy Tab under en ganska lång tid nu och instämmer i Bodas slutsatser. Plattorna är riktigt bra för att surfa, titta på film och läsa (Galaxy Tab är också bra för telefoni), men ingen av dem kan på långa vägar ersätta en dator.

Ett annat exempel: Den pedagogiska metod kring Forensic Science som tidigare beskrivits i denna blogg, och som Kara Barker och Roger Lister belönats för – bland annat därför att metoden inkluderar många av de viktiga färdigheter som ibland benämns 21st Century Skills – hade aldrig kunnat genomföras på dagens pekplattor.

Står man som skola i begrepp att köpa utrustning till eleverna så bör man allvarligt fundera på vad man vill uppnå pedagogiskt med sin IT-satsning. En riktig PC-laptop eller MacBook ger onekligen möjligheter till ett helt annat pedagogiskt djup i skolarbetet än en pekplatta.

Så kanske det inte är om något år, men det är onekligen så idag.

IT-ministern utser lärare från Learnit24-skola till Digitaliseringsrådet – blir en viktig röst för pedagogiken!

Anna-Karin Hatt

Anna-Karin Hatt är Sveriges IT-minister och har ett fint mål: att ”Sverige skall bli världens mest framgångsrika digitala samhälle”!

Nu tillsätts därför Digitaliseringsrådet vars uppgift blir att utarbeta en digital aganda för Sverige. Till en av de 27 ledamöterna i rådet har Anna Karlsson utsetts, som är

Anna Karlsson

högstadielärare på Viktor Rydbergs Samskola, en av Learnit24:s medlemsskolor.

Anna kommer att vara en garant för att skolans intressen kommer i fokus.

Anna-Karin Hatt arrangerad nyligen ett rundabordssamtal kring IT och utbildning, där det bland annat konstaterades att för skolan handlar det mycket om att öka IT-kompetensen hos lärarna, och att skapa en ny pedagogik, anpassad efter de IT-resurser som nu finns.

Men vid utnämningen av Hatt till IT-minister i oktober så rapporterades att ”Flera bloggare tolkar det som att hon saknar insikt om möjligheterna med modern informationsteknologi och istället oreflekterat tagit ställning för centralisering.” Realtid.se (2010-10-06)

Stockholms stads IT- och skoldatorsatsning är just en sådan satsning som utsatts för mycket kritik för att den är väldigt centraliserad, och en av dem som återfinns i rådet är arkitekten bakom stadens satsning, IT-direktör Anette Holm.

Vi som vurmar för eleverna och den pedagogiska kvalitén vet hur viktigt det är att lärare och elever har upplåsta datorer och ges pedagogisk frihet i klassrummet, och vi vet vikten av att IT-system inte får vara trögrodda och byråkratiska (och vi vet också att det finns kommuner och skolor som har gett frihet, decentraliserat och skapat goda förutsättningar för lärare och elever – och där pedagogiken nu spirar!).

Anna Karlsson är lärare och kommer att bli en viktig röst i rådet!

Seterra – program för att träna kartor

Seterra bygger inte på någon banbrytande ny pedagogik, men jag har sett att många barn och ungdomar självmant använder det och faktiskt lär sig länder, huvudstäder och kartornas mönster. Och jag märker också att många tycker det är ganska roligt – och bara det kan ju vara mycket värt!

Det finns en ingrediens av tävlan mot sig själv (om man vill) och man slipper ju också skrynkliga stencil- och papperskartor! Programmet är gratis. Seterra

Kara Barker och Roger Lister mottog Innovativa lärar-priset

Roger Lister och Kara Barker

Kara Barker och Roger Lister är lärare i naturvetenskapliga ämnen på Viktor Rydberg Gymnasium i Danderyd och belönades för sitt arbete med ”Forensic Science” – kriminalteknik – som ett ämnesöverskridande tema för att lära biologi, kemi, matte m fl ämnen. Bilder från prisutdelningen.

Priset delades ut i Kista av Lärarnas Riksförbund och Microsoft, och i motiveringen till priset uppmärksammades att Karas och Rogers pedagogik och arbetsmetoder på många sätt inkluderar de ”21st Century Skills” som t ex OECD beskrivit som speciellt viktiga i skola och utbildning:

Egen kunskapsbyggnad (eleverna bygger kunskap och förståelse på ett ämnesöverskridande sätt)

Samarbete (eleverna samarbetar för att tillsammans nå kunskap och förståelse)

Användande av IT (IT används  för att uppnå ett effektivt arbetssätt och som verktyg för analys)

Problemlösning och innovation (eleverna söker själva verktyg för att lösa problem som är relaterade till, och applicerbara på, omvärlden)

Självreglering, egenbedömning (eleverna planerar och utvärderar sina egna prestationer)

Kommunikation (eleverna organiserar och presenterar sina slutsaster i syfte att kommunicera dem till andra)

Bättre resultat med 3D? Simrishamn provar i internationellt projekt!

Kan elever i årskurs 5 uppnå större förståelse för hur människokroppen fungerar med hjälp av 3D? Och dessutom kanske tycka det är ännu roligare att studera anatomi?

Det är frågor som ställs av Anne Bamford, professor och verksam vid

Anne Bamford

University of the Arts i London och författare till boken ”The Wow Factor”.

Två skolor i Simrishamns kommun  – Borrbyskolan och Gärsnässkolan – inleder nu tillsammans med professor Bamford ett projekt i vilket detta kommer att undersökas. Projektet kommer att gå till så att elever som får tillgång till 3D-materialet i sitt lärande jämförs med elever som inte får tillgång till det. Efter ett par veckor, då modulen kring människokroppen är över, mäts kunskaper, förståelse och entusisasm i de båda grupperna.

Det är inte helt lätt att mäta orsak och verkan (och att isolera påvekande-faktorer) när det gäller effekten av olika undervisningsmetoder i skolan. Detta gäller även för IT som hjälpmedel i lärandet. Detta belyses till exempel i en artikel av Jan Hylén och Åke Grönlund i tidskriften Datorn i utbildningen, där några av de nationella och internationella försök som gjorts beskrivs.

Förhoppningsvis kommer Simrishamns-projketet att kunna bidra till nya insikter om vilka resultatförbättringar som kan förväntas av just 3D i pedagogiken i skolan. Man kan ju tänka sig att i vissa moment i t ex naturvetenskaperna – såsom i läran om cellerna och atomerna – så kan den visuella upplevelsen bli förstärkt med 3D och därmed hjälpa eleverna att bättre förstå samband och strukturer.