Varför ”molnet” är så förbaskat bra för skolan!

”Molnet” kommer att påverka skolan rejält under de kommande åren. Det slog Horizon-rapporten fast nyligen. Den rapporten kommer årligen och tittar in i kristallkulan vad skola och IT – och symbiosen mellan dem –  bär med sig i framtiden.

Och denna molnutveckling är jättebra för oss i skolan!

Molnet är ju som bekant egentligen internet. Att använda molnet innebär att de program som vi tidigare installerade på datorn nu istället körs på internet – i molnet –  med hjälp av vår webbläsare (som t ex språk-programmet Rosetta Stone, eller olika kartprogram). Det betyder också att de filer som vi tidigare sparade på vår hårddisk, sparar vi nu i molnet istället (t ex på MS Live, Google Docs eller i Dropbox).

Med andra ord så går utveckling mot att vi knappast längre behöver en hårddisk på datorn, och egentligen inte heller ett operativsystem.

Faktum är att redan nu har Samsung och Google släppt en laptop som endast har en webb-läsare. Webbläsaren fungerar både som operativsystem och som hårddisk – den har helt enkelt internet som sin hårddisk.

Här är varför jag tror att denna molnutveckling är jättebra för oss i skolan:

–          Laptopsen blir lättare, billigare och startar mycket snabbare (5-10 sekunder!).

–          Behovet av IT-avdelningens hjälp och support minskar eftersom färre saker kan gå fel i datorn.

–          Laptopsen får samma fördelar som en surfplatta – som en Ipad eller Samsung Galaxy-platta – fast utan dess nackdelar, d v s stor skärm, en ordentlig mus(platta) och ett mer ergonomiskt tangentbord. Detta underlättar när man skall vara kreativ och skapa med sin dator. Och det vill ju att eleverna skall göra – inte att de bara skall vara passiva web 1.0-mottagare av information.

–          Kombinationen molnet-läraren-eleven blir själva pedagogiken. Myten om att den pedagogiska framgången med datorer i skolan sitter i vilket hårdvarumärke man väljer – om  man väljer Lenovo, Mac eller Dell – punkteras definitivt. Och den myten odlas ju som bekant medvetet av en del tillverkare – och tyvärr även av vissa konsulter inom skola och 1-1 – vilket gör det onödigt dyrt för skolan och skattebetalarna.

–          Steget från pedagogisk idé till handling blir kortare för läraren. När man hittar en användbar tjänst i molnet – eller ett användbart program – så är man igång i klassrummet på nolltid. Inga krångliga beställningar, inga långa leveranser av DVD-skivor och inga installationer på skolans servrar behövs längre.

–          Utbudet och rikedomen på material blir mycket större. Alla de fantastiska program och tjänster som kan användas i skolan sprids mycket snabbare och det finns plats för många fler – stora som små. Det har alltid funnits en gräns för hur många programinstallationer en skola kunnat hantera – en gräns som inte längre finns när behovet av installationer försvunnit (liksom kostsamma uppgraderingar!).

Besöker man ISTE:s årliga konferens* i USA så inser man att molntjänsterna i utbildning har slagit igenom på allvar på skolorna i USA – mycket mer än här i Sverige.

Vi i skolan kan inte annat än bejaka denna utveckling. Den passar oss och pedagogiken mycket bättre än det gamla som varit – som ju många gånger på ett olyckligt sätt vridit vårt fokus från pedagogiken till hårdvaran, till en datormärkes-fixering (och en dyr sådan!).

*ISTE – International Society for Technology in Education, hemmahörande i USA,  ordnar årligen en internationell konferens kring IT och skola.