Datainspektionen godkänner avtalet mellan utbildningsnämnden i Simrishamns kommun och Google

Datainspektionen har godkänt avtalet mellan Barn- och utbildningsnämnden i Simrishamns kommun och Google gällande användandet av molntjänsten Google Apps for Education (GAFE) i skolorna. Tidigare u…

Källa: Datainspektionen godkänner avtalet mellan utbildningsnämnden i Simrishamns kommun och Google