Vinnare i Moskva!

Sent igår kväll i Moskva utnämndes Kara Barker och Roger Lister till Europas mest innovativa lärare inom kategorin ”knowledge-building and critical thinking”.

Roger Lister och Kara Barker

Båda är verksamma på Viktor Rydberg gymnasium i ämnena biologi, kemi och naturkunskap.

Det fanns 85 tävlande lärare på plats och man tävlade i fyra olika kategorier. Den kategori som Kara och Roger vann inom anses vara en av de mest prestigefyllda (och svåraste) med tanke på att kraven är höga vad gäller innehåll och metod.

Karas och Rogers arbetsmetoder har tidigare fått uppmärksamhet, bland annat i Dagens Nyheter, för att de på ett så fint sätt entusiasmerar eleverna i naturveten-skaperna och väver in ett brett register av färdighetsträning och IT i sitt arbetssätt.

Elev arbetar med fantombild

Metoden har bland annat influenser från tv-serien CSI.

Vi hoppas nu att Kara och Roger får möjlighet att sprida sin metod till andra intresserade lärare och skolor.

Mer om framgångarna

Ulf Jämterud – föregångare inom IT och pedagogik – belönas idag av Kungliga Vitterhetsakdemien

Ulf Jämterud som är lärare i religion och historia på Bromma gymnasium belönas för sina fina insatser i ämnet historia, och det banbrytande sätt han använt IT på inom ämnet.

Jämterud har nyligen också kommit ut med en bok Digital kompetens i undervisningen som handlar om undervisningens digitalisering i allmänhet, men som också är en guide till digitala läromedel inom so-ämnena.

Kungliga Vitterhetsakademien skriver i sin motovering: ”Akademins pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet för år 2011 inriktat mot ämnesområdet historia till gymnasielärare Ulf Jämterud, Upplands Väsby, som genom att ställa didaktiska frågor under debatt har förenat kravet på goda ämneskunskaper med möjligheten att utnyttja databaserad undervisning i källkritik. Prissumman är 50 000 kr.”

Bilder från professor Anne Bamfords besök i Simrishamn

Bilder från professor Anne Bamfords första besök på Gärsnässkolan och Borrbyskolan i Simrishamn, som en del i hennes internationella forskningsprojekt.

Professor Anne Bamford på skolbesök i Simrishamn

Temat är ”Människokroppen” i årskurs 5 och 6, och frågan är om 3D kan förstärka elevernas förståelse och kunskaper i anatomi?

Anne Bamford samarbetar i projektet med Simrishamns kommun och Learnit24. Bilder

Radio Kristianstad om besöket

Ystad Allehanda om besöket

Simrishamns kommun om besöket

Datorn i utbildningen om Anne Bamford (äldre artikel)

Verksam på University of the Arts i London

Varför pekplattan inte kan ersätta datorn i skolan idag – och varför det är web 1.0 som står mot web 2.0!

Är iPad och pekplattor ett alternativ till att skaffa datorer för eleverna i skolan idag? Knappast. Men det är onekligen en fråga som ställs på många skolor? Inte minst med tanke på de inköp som nu skall göras inför hösten.

Visst är det så att pekplattor är väldigt användbara och har många fördelar:

  • de är lätta att bära med sig,
  • startar snabbt,
  • och har lång batteritid.

Men, sätter man pedagogiken i centrum så måste svaret ändå bli nej – åtminstone som det ser ut idag. Pekplattor kan inte ersätta datorer om man vill nå djup i pedagogiken.

Som någon sade: ”Det för mycket web 1.0 över pekplattorna”. De är väl lämpade för att konsumera information (film, bilder, ljud, tidningar, läsa e-mail o s v). Men när det kommer till och produktion och skapande, d v s till web 2.0, då är de alltför begränsade.

Här är en som har testat:

David Boda är skribent på tidningen Mobil (en tidskrift som naturligtvis bejakar mobila enheter i alla former).

Galaxy Tab
iPad

Han bestämde sig för att helt lägga bort sin laptop i en vecka och bara arbeta från sin iPad och sin Samsung Galaxy Tab (två av de idag ledande pekplattorna). Han kopplade tangentbord till dem och körde igång sitt provande. Här är några av hans reflektioner:

  • Att redigera bilder med precision är inte speciellt lyckat på så små skärmar.
  • Det saknas möjligheter att ha dem stående på längden i tangentbordsdockan (gäller främst iPad) vilket man ju gärna vill gärna när man skall skriva och redigera.
  • Ord- och bildbehandlingsprogrammen är slöa, man ligger ofta flera steg framför på tangentbordet innan det händer något på skärmen.
  • Filmfiler kan inte dras över till enheten hur som helst med annat än att de formateras om (gäller främst iPad).
  • Att sitta och arbeta med en platta är inte speciellt ergonomiskt riktigt, ”de tvingar till en kroppsställning som påminner om Quasimodos”, som han skriver.
  • Efter tre dagar gav skribenten upp och skrev sista halvan av sin artikel på sin laptop.

(Bodas artikel här: “Kärlek till platta gör ingen laptop”)

Jag har själv använt både iPad och Galaxy Tab under en ganska lång tid nu och instämmer i Bodas slutsatser. Plattorna är riktigt bra för att surfa, titta på film och läsa (Galaxy Tab är också bra för telefoni), men ingen av dem kan på långa vägar ersätta en dator.

Ett annat exempel: Den pedagogiska metod kring Forensic Science som tidigare beskrivits i denna blogg, och som Kara Barker och Roger Lister belönats för – bland annat därför att metoden inkluderar många av de viktiga färdigheter som ibland benämns 21st Century Skills – hade aldrig kunnat genomföras på dagens pekplattor.

Står man som skola i begrepp att köpa utrustning till eleverna så bör man allvarligt fundera på vad man vill uppnå pedagogiskt med sin IT-satsning. En riktig PC-laptop eller MacBook ger onekligen möjligheter till ett helt annat pedagogiskt djup i skolarbetet än en pekplatta.

Så kanske det inte är om något år, men det är onekligen så idag.

IT-ministern utser lärare från Learnit24-skola till Digitaliseringsrådet – blir en viktig röst för pedagogiken!

Anna-Karin Hatt

Anna-Karin Hatt är Sveriges IT-minister och har ett fint mål: att ”Sverige skall bli världens mest framgångsrika digitala samhälle”!

Nu tillsätts därför Digitaliseringsrådet vars uppgift blir att utarbeta en digital aganda för Sverige. Till en av de 27 ledamöterna i rådet har Anna Karlsson utsetts, som är

Anna Karlsson

högstadielärare på Viktor Rydbergs Samskola, en av Learnit24:s medlemsskolor.

Anna kommer att vara en garant för att skolans intressen kommer i fokus.

Anna-Karin Hatt arrangerad nyligen ett rundabordssamtal kring IT och utbildning, där det bland annat konstaterades att för skolan handlar det mycket om att öka IT-kompetensen hos lärarna, och att skapa en ny pedagogik, anpassad efter de IT-resurser som nu finns.

Men vid utnämningen av Hatt till IT-minister i oktober så rapporterades att ”Flera bloggare tolkar det som att hon saknar insikt om möjligheterna med modern informationsteknologi och istället oreflekterat tagit ställning för centralisering.” Realtid.se (2010-10-06)

Stockholms stads IT- och skoldatorsatsning är just en sådan satsning som utsatts för mycket kritik för att den är väldigt centraliserad, och en av dem som återfinns i rådet är arkitekten bakom stadens satsning, IT-direktör Anette Holm.

Vi som vurmar för eleverna och den pedagogiska kvalitén vet hur viktigt det är att lärare och elever har upplåsta datorer och ges pedagogisk frihet i klassrummet, och vi vet vikten av att IT-system inte får vara trögrodda och byråkratiska (och vi vet också att det finns kommuner och skolor som har gett frihet, decentraliserat och skapat goda förutsättningar för lärare och elever – och där pedagogiken nu spirar!).

Anna Karlsson är lärare och kommer att bli en viktig röst i rådet!

Seterra – program för att träna kartor

Seterra bygger inte på någon banbrytande ny pedagogik, men jag har sett att många barn och ungdomar självmant använder det och faktiskt lär sig länder, huvudstäder och kartornas mönster. Och jag märker också att många tycker det är ganska roligt – och bara det kan ju vara mycket värt!

Det finns en ingrediens av tävlan mot sig själv (om man vill) och man slipper ju också skrynkliga stencil- och papperskartor! Programmet är gratis. Seterra

Kara Barker och Roger Lister mottog Innovativa lärar-priset

Roger Lister och Kara Barker

Kara Barker och Roger Lister är lärare i naturvetenskapliga ämnen på Viktor Rydberg Gymnasium i Danderyd och belönades för sitt arbete med ”Forensic Science” – kriminalteknik – som ett ämnesöverskridande tema för att lära biologi, kemi, matte m fl ämnen. Bilder från prisutdelningen.

Priset delades ut i Kista av Lärarnas Riksförbund och Microsoft, och i motiveringen till priset uppmärksammades att Karas och Rogers pedagogik och arbetsmetoder på många sätt inkluderar de ”21st Century Skills” som t ex OECD beskrivit som speciellt viktiga i skola och utbildning:

Egen kunskapsbyggnad (eleverna bygger kunskap och förståelse på ett ämnesöverskridande sätt)

Samarbete (eleverna samarbetar för att tillsammans nå kunskap och förståelse)

Användande av IT (IT används  för att uppnå ett effektivt arbetssätt och som verktyg för analys)

Problemlösning och innovation (eleverna söker själva verktyg för att lösa problem som är relaterade till, och applicerbara på, omvärlden)

Självreglering, egenbedömning (eleverna planerar och utvärderar sina egna prestationer)

Kommunikation (eleverna organiserar och presenterar sina slutsaster i syfte att kommunicera dem till andra)

Bättre resultat med 3D? Simrishamn provar i internationellt projekt!

Kan elever i årskurs 5 uppnå större förståelse för hur människokroppen fungerar med hjälp av 3D? Och dessutom kanske tycka det är ännu roligare att studera anatomi?

Det är frågor som ställs av Anne Bamford, professor och verksam vid

Anne Bamford

University of the Arts i London och författare till boken ”The Wow Factor”.

Två skolor i Simrishamns kommun  – Borrbyskolan och Gärsnässkolan – inleder nu tillsammans med professor Bamford ett projekt i vilket detta kommer att undersökas. Projektet kommer att gå till så att elever som får tillgång till 3D-materialet i sitt lärande jämförs med elever som inte får tillgång till det. Efter ett par veckor, då modulen kring människokroppen är över, mäts kunskaper, förståelse och entusisasm i de båda grupperna.

Det är inte helt lätt att mäta orsak och verkan (och att isolera påvekande-faktorer) när det gäller effekten av olika undervisningsmetoder i skolan. Detta gäller även för IT som hjälpmedel i lärandet. Detta belyses till exempel i en artikel av Jan Hylén och Åke Grönlund i tidskriften Datorn i utbildningen, där några av de nationella och internationella försök som gjorts beskrivs.

Förhoppningsvis kommer Simrishamns-projketet att kunna bidra till nya insikter om vilka resultatförbättringar som kan förväntas av just 3D i pedagogiken i skolan. Man kan ju tänka sig att i vissa moment i t ex naturvetenskaperna – såsom i läran om cellerna och atomerna – så kan den visuella upplevelsen bli förstärkt med 3D och därmed hjälpa eleverna att bättre förstå samband och strukturer.

Nu belönas en högintressant pedagogisk modell som bygger på IKT i klassrummet

Kara Barker och Roger Lister är lärare på gymnasiet i biologi och kemi. På måndag, den 7 mars, kommer de att ta emot Innovativa lärar-priset för sin banbrytande metodik i klassrummet – en metodik som länkar biologi till kemi, fysik och samhällskunskap – och som entusiasmerar eleverna och helt bygger på att IT-resurser finns tillgängliga för analys och presentation.

De har byggt ett ämnesöverskridande projekt som tränar eleverna i många olika färdigheter. Ett projekt som använder IT på ett transformativt sätt. Man gör och åstadkommer sådant som inte hade gått att göra utan IT och laptops.

Roger och Kara kommer under de närmaste månaderna att i olika fora berätta mer om sina arbetssätt och vad det åstadkommit för elevernas entusiasm och lärande.

Innovativa lärarpriset delas ut av Lärarnas Riksförbund och Microsoft.

Roger Lister
Kara Barker

Är detta början på slutet för digitala whiteboards?

Nu kommer det projektorer som levereras med en en interaktiv penna. Med pennan skriver och ritar du på duken/väggen. Pennan skickar samma signaler till din dator som din datormus gör. Du kan alltså göra samma saker som med en interaktiv whiteboard, fast utan att behöva ha en speciell interaktiv tavla hängande på väggen.

Har du dessutom en tablet-PC, eller en iPad, som du kopplar till projektorn så kan du välja att vara interaktiv antingen med pennan/fingret på laptopen/iPaden, eller med pennan framme vid väggen.

En interaktiv projektor med pekpenna, Benq MP780.

Fördelarna med projektor-laptop-penna kombinationen är naturligtvis att den är mindre utrustningskrävande (behövs ingen speciell – och dyr – tavla). Det behövs inte heller någon speciell tavla-projektor synkronisering (som ju ibland ställer till det), och man kan i klassrummet använda precis samma program och tjänster som man har på din egen dator. En ytterligare fördel är att bildens storlek inte begränsas av den interaktiva tavlans storlek – bilden kan göras beytdligt större, och varieras beroende på behoven.

Just nu kostar en sådan här projektor runt 15 000 kr (då även anpassad för 3D-visning), men priset lär gå ned allteftersom tekniken utvecklas och intresset ökar.

Ännu är nog inte den interaktiva whiteboardens tid helt förbi (speciellt inte i de lägre årskurserna i skolan), men utvecklingen går snabbt och attraktionen med den enklare och billigare lösningen med projektor och penna lär bli stor.